Teenistuja : Kristel Ulp
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kristel Ulp
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Kesklinna politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Kesklinna piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: komissar
Telefon: 6124256
E-post: kristel.ulp@politsei.ee
Ametikoha aadress: Kolde pst 65, 10321 Tallinn
Nimi: Kristel Ulp