Teenistuja : Reet Oikimus
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Reet Oikimus
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo,
liiklusjärelevalvekeskus,
avariimenetlusgrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 6125658
E-post: reet.oikimus@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Reet Oikimus