Teenistuja : Taissa Zubova
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Taissa Zubova
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Ida-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
andmesisestuse ja -kvaliteedi grupp
Ametikoht: spetsialist
Telefon: 6124880
E-post: taissa.zubova@politsei.ee
Ametikoha aadress: P. Pinna tn 4, 13619 Tallinn
Nimi: Taissa Zubova