Teenistuja : Kalvi Abel
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kalvi Abel
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
ennetuse ja süüteomenetluse büroo
Ametikoht: juhtivkriminaalametnik
Teenistusaste: politseimajor
Telefon: 6123863
E-post: kalvi.abel@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Kalvi Abel