Teenistuja : Kaidi Laanjärv
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kaidi Laanjärv
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Jõhvi politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
menetlusgrupp III
Ametikoht: uurija
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 3372317
E-post: kaidi.laanjarv@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahu tn 38, 41588 Jõhvi vald
Nimi: Kaidi Laanjärv