Teenistuja : Reet Reinvelt
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Reet Reinvelt
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 4446491
E-post: reet.reinvelt@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Reet Reinvelt