Teenistuja : Ülle Eiche
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ülle Eiche
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
eelarvebüroo
Ametikoht: vanemanalüütik
Telefon: 7868250
E-post: ylle.eiche@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Ülle Eiche