Teenistuja : Andrei Jarovoi
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Andrei Jarovoi
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Narva politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Sillamäe piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 3372538
E-post: andrei.jarovoi@politsei.ee
Ametikoha aadress: Mere pst 3, 40231 Sillamäe linn
Nimi: Andrei Jarovoi