Teenistuja : Toomas Malleus
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Toomas Malleus
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
integreeritud piirihalduse büroo
Ametikoht: juhtivpiiriametnik
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6149050
E-post: toomas.malleus@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Toomas Malleus