Teenistuja : Jekaterina Škalikova
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jekaterina Škalikova
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
regionaalne tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 3576117
E-post: jekaterina.skalikova@politsei.ee
Ametikoha aadress: Vahtra tn 3, 21003 Narva linn
Nimi: Jekaterina Škalikova