Teenistuja : Helen Haava
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Helen Haava
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
menetlusgrupp I
Ametikoht: vanemuurija
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 4446558
E-post: helen.haava@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Helen Haava