Teenistuja : Karin Ojala
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Karin Ojala
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
integreeritud piirihalduse büroo
Ametikoht: piirihalduse juhtivpiiriametnik
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 6149146
E-post: karin.ojala@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Karin Ojala