Teenistuja : Agnes Jakson
18.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Agnes Jakson
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Viljandi politseijaoskond,
piirkonnagrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 4338910
E-post: agnes.jakson@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pargi tn 1, 71020 Viljandi linn
Nimi: Agnes Jakson