Teenistuja : Toivo Liider
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Toivo Liider
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemstaabiametnik
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 7861702
E-post: toivo.liider@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Toivo Liider