Teenistuja : Jana Šalneva
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jana Šalneva
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
eelarvebüroo
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 6123408
E-post: jana.salneva@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Jana Šalneva