Teenistuja : Märt Baumverk
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Märt Baumverk
Struktuuriüksus: konvoeerimisgrupp I
Ametikoht: arestimaja vanempolitseinik
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 6125900
E-post: mart.baumverk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Lubja tn 4, 10115 Tallinn
Nimi: Märt Baumverk