Teenistuja : Mari Neljas
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Mari Neljas
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
analüüsibüroo
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6123083
E-post: mari.neljas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Mari Neljas