Teenistuja : Rinaldo Elhi
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Rinaldo Elhi
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
tehnika- ja varustustalitus,
maismaasõidukite grupp
Ametikoht: mehaanik
Telefon: 6123969
E-post: rinaldo.elhi@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6, 11316 Tallinn
Nimi: Rinaldo Elhi