Teenistuja : Valdo Põder
22.09.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Valdo Põder
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo
Ametikoht: büroo juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6124004
E-post: valdo.poder@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Valdo Põder