Teenistuja : Rene Laanjärv
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Rene Laanjärv
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo,
operatiivteabetalitus
Ametikoht: vanemkorrapidaja
Teenistusaste: komissar
E-post: rene.laanjarv@politsei.ee
Ametikoha aadress: Jaama tn 207, 50705 Tartu linn
Nimi: Rene Laanjärv