Teenistuja : Merike Takmazjan
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Merike Takmazjan
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
teabehaldusbüroo,
infoteenistus
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 6124125
E-post: merike.takmazjan@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Merike Takmazjan