Teenistuja : Maie Kabin
21.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Maie Kabin
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
teenindustalitus,
lubadegrupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7751134
E-post: maie.kabin@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pargi tn 1A, 48103 Põltsamaa vald
Nimi: Maie Kabin