Teenistuja : Urmas Tuisk
22.09.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Urmas Tuisk
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo
Ametikoht: kriisireguleerija
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 6124412
E-post: urmas.tuisk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Urmas Tuisk