Teenistuja : Aare Ehandi
08.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Aare Ehandi
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: büroo juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 6124002
E-post: aare.ehandi@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Aare Ehandi