Teenistuja : Halar Hallimäe
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Halar Hallimäe
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Paide politseijaoskond,
patrullitalitus
Ametikoht: talituse juht
Teenistusaste: politseileitnant
Telefon: 3849903
E-post: halar.hallimae@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720 Paide linn
Nimi: Halar Hallimäe