Teenistuja : Kirly Kadastik
22.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kirly Kadastik
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Jõgeva piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 7752991
E-post: kirly.kadastik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pargi tn 1A, 48103 Põltsamaa vald
Nimi: Kirly Kadastik