Teenistuja : Heli Laasik
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Heli Laasik
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
siseauditibüroo
Ametikoht: siseaudiitor
Telefon: 6123295
E-post: heli.laasik@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139/1, 15060 Tallinn
Nimi: Heli Laasik