Teenistuja : Katerina Saaremets
16.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Katerina Saaremets
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Võru piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 7868232
E-post: katerina.saaremets@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Katerina Saaremets