Teenistuja : Anu Uibo
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anu Uibo
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
teenindustalitus
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 7468521
E-post: anu.uibo@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Anu Uibo