Teenistuja : Marge Maasikas
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Marge Maasikas
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
eelarvebüroo
Ametikoht: vanemanalüütik
Telefon: 6123193
E-post: marge.maasikas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn
Nimi: Marge Maasikas