Teenistuja : Peeter Odrusk
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Peeter Odrusk
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
Tartu arestimaja
Ametikoht: vanemspetsialist
E-post: peeter.odrusk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 179A, 51014 Tartu linn
Nimi: Peeter Odrusk