Teenistuja : Annika Raaga
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Annika Raaga
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
korrakaitsebüroo,
liiklusjärelevalvekeskus,
liiklusväärtegude grupp
Ametikoht: väärteomenetleja
Teenistusaste: vanemkomissar
Telefon: 6125641
E-post: annika.raaga@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Annika Raaga