Teenistuja : Tatjana Drobõševa
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Tatjana Drobõševa
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Lääne-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
andmesisestuse ja -kvaliteedi grupp
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 6125785
E-post: tatjana.droboseva@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Tatjana Drobõševa