Teenistuja : Erle Variksaar
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Erle Variksaar
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Võru piirkonnagrupp
Ametikoht: peaspetsialist
Telefon: 7861860
E-post: erle.variksaar@politsei.ee
Ametikoha aadress: Räpina mnt 20A, 65606 Võru linn
Nimi: Erle Variksaar