Teenistuja : Anne Aas
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Anne Aas
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
Pärnu politseijaoskond,
Pärnu teenindus
Ametikoht: vanemspetsialist
Telefon: 3849963
E-post: anne.aas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720 Paide linn
Nimi: Anne Aas