Teenistuja : Ljudmilla Dubova
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Ljudmilla Dubova
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
Lääne-Harju politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
andmesisestuse ja -kvaliteedi grupp
Ametikoht: juhtivspetsialist
Telefon: 6125780
E-post: ljudmilla.dubova@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahumäe tee 6/1, 11316 Tallinn
Nimi: Ljudmilla Dubova