Teenistuja : Indrek Koemets
22.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Indrek Koemets
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: büroo juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 7308802
E-post: indrek.koemets@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Indrek Koemets