Teenistuja : Lea Malk
18.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Lea Malk
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
keskarhiivi grupp
Ametikoht: arhivaar
E-post: lea.malk@politsei.ee
Ametikoha aadress: Liivalao tn 14, 11216 Tallinn
Nimi: Lea Malk