Teenistuja : Vilve Paavo
20.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Vilve Paavo
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
Põhja dokumendihaldusgrupp
Ametikoht: dokumendihaldur
Telefon: 6123025
E-post: vilve.paavo@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Vilve Paavo