Teenistuja : Kristina Kiros-Nepotšatõh
19.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kristina Kiros-Nepotšatõh
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
dokumendihaldus- ja tõlkebüroo,
tõlketalitus,
regionaalne tõlkegrupp
Ametikoht: tõlk
Telefon: 3372425
E-post: kristina.kiros-nepotsatoh@politsei.ee
Ametikoha aadress: Rahu tn 38, 41588 Jõhvi vald
Nimi: Kristina Kiros-Nepotšatõh