Teenistuja : Jaana Malmberg
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Jaana Malmberg
Struktuuriüksus: Ida prefektuur,
Jõhvi politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Kohtla-Järve piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: üleminspektor
Telefon: 3372127
E-post: jaana.malmberg@politsei.ee
Ametikoha aadress: Vabaduse pst 16, 43125 Lüganuse vald
Nimi: Jaana Malmberg