Teenistuja : Margus Raamat
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Margus Raamat
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
Lääne majandustalitus
Ametikoht: komandant
Telefon: 4549718
E-post: margus.raamat@politsei.ee
Ametikoha aadress: Transvaali tn 58, 93811 Saaremaa vald
Nimi: Margus Raamat