Teenistuja : Pille Okkas
22.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Pille Okkas
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
teabehaldus- ja menetlusosakond,
teabehaldusbüroo,
infoteenistus
Ametikoht: teenistuse vanem
Telefon: 6124124
E-post: pille.okkas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Pille Okkas