Teenistuja : Kristel-Liis Kaunismaa
18.11.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kristel-Liis Kaunismaa
Struktuuriüksus: Põhja prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: vanemkorrakaitseametnik
Teenistusaste: politseikapten
Telefon: 6123116
E-post: kristel-liis.kaunismaa@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pärnu mnt 139, 15028 Tallinn
Nimi: Kristel-Liis Kaunismaa