Teenistuja : Uno Laas
20.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Uno Laas
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
arendusosakond,
valmisoleku ja reageerimise büroo,
alarmsõidu grupp
Ametikoht: alarmsõiduspetsialist
E-post: uno.laas@politsei.ee
Ametikoha aadress: Helme tn 3, 10614 Tallinn
Nimi: Uno Laas