Teenistuja : Maarja Viktoria Raag
14.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Maarja Viktoria Raag
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Tartu piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: inspektor
Telefon: 7308828
E-post: maarja-viktoria.raag@politsei.ee
Ametikoha aadress: Riia tn 132, 50096 Tartu linn
Nimi: Maarja Viktoria Raag