Teenistuja : Argo Tali
13.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Argo Tali
Struktuuriüksus: Lääne prefektuur,
teabebüroo
Ametikoht: büroo juht
Teenistusaste: politseikolonelleitnant
Telefon: 4446402
E-post: argo.tali@politsei.ee
Ametikoha aadress: Pikk tn 18, 80089 Pärnu linn
Nimi: Argo Tali