Teenistuja : Kersti Raiküla
06.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kersti Raiküla
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Tartu politseijaoskond,
ennetus- ja menetlustalitus,
Jõgeva piirkonnagrupp
Ametikoht: noorsoopolitseinik
Teenistusaste: komissar
Telefon: 7768456
E-post: kersti.raikyla@politsei.ee
Ametikoha aadress: Suur tn 1, 48306 Jõgeva vald
Nimi: Kersti Raiküla