Teenistuja : Kaja Laanelind
16.10.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Kaja Laanelind
Struktuuriüksus: Politsei- ja Piirivalveamet,
administratsioon,
logistikabüroo,
Lõuna majandustalitus
Ametikoht: kokk-perenaine
E-post: kaja.laanelind@politsei.ee
Ametikoha aadress: 64027 Setomaa vald
Nimi: Kaja Laanelind