Teenistuja : Egle Poll
11.12.2019

Üldine
Haridus ja ametijuhend
Nimi: Egle Poll
Struktuuriüksus: Lõuna prefektuur,
Kagu politseijaoskond,
Põlva menetlusgrupp
Ametikoht: väärteomenetleja
Teenistusaste: vaneminspektor
Telefon: 7998385
E-post: egle.poll@politsei.ee
Ametikoha aadress: Võru tn 12, 63308 Põlva vald
Nimi: Egle Poll